Drzwi przylgowe różnią się od drzwi bezprzylgowych wykończeniem krawędzi skrzydła. W drzwiach bezprzylgowych skrzydło tworzy jednolitą płaszczyznę, jest w pełni zlicowane z ościeżnicą. Skrzydło drzwi przylgowych posiada wcięcie (felc, wręb), które zachodzi na ościeżnicę.

Posiadamy bogaty wybór drzwi bezprzylgowych. Firma Domaszewscy oferuje drzwi w niemal wszystkich swoich modelach.

Stosujemy regulowane ościeżnice ułatwiające montaż w przypadku nierównych ścian.

Skip to content