Piękne, eleganckie i trwałe drzwi do Twojego domu.

RODO

Domaszewscy

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Firma DOMASZEWSCY. Produkcja drzwi. Ryszard Domaszewski – informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. W związku z powyższym, spełniając obowiązek informacyjny, publikujemy klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma DOMASZEWSCY. Produkcja drzwi. Ryszard Domaszewski, 18-421 Piątnica, Kownaty 48 B
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

  • przygotowania ofert , realizacji usług, wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

DOMASZEWSCY

Kom: 505 52 25 98 Pomiar, montaż: 503 86 13 45

E-mail: doomaszewscy@wp.pl

Skip to content